• Tre nya Containerparken öppnas årligen.
  • Hållbara mötesplatser som dyker upp runt om i världen.
  • För en bättre framtid tillsammans.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi tillsammans kan förverkliga denna unika möjlighet i era existerande som kommande utvecklingsområden.

Containerparken | www.containerparken.se

Filip Adamo | filip@containerparken.se | +46707770037

Jonas Fläckerud | jonas@containerparken.se | +46705607108

Kontakt

Containerparken är en lustfylld ingång till komplexa frågor, ett verktyg för att samla människor och skapa förändringskraft. Med utgångspunkten om en faktisk mötesplats som visar på den viktiga omställningen för ett mer hållbart samhälle skapas förutsättningar för långvariga samarbeten och starka, varaktiga partnerskap. En unik möjlighet att som partner visa på sitt arbete och vilja till förändring för en bättre framtid.

  • Kollaborativa samarbeten där enskilda aktörer samverkar och tar kostnader in-kind för delar av innehållet och genomförandet.
  • Sponsring där företag stöttar förverkligandet av Containerparken ekonomiskt och samtidigt tar ställning för den nödvändiga förändringsprocess som måste till.
  • Lokala möjliggörare; lokala aktörer som aktivt verkar för ett hållbart lokalsamhälle.