ALMEDALSVECKAN | 25 - 28 JUNI 2024

TELGE ÅTERVINNING

Markplats: 556
Värdskap: Scen Norr | När: Onsdag 26/6

Telge Återvinning tar plats på Kruttornet | Containerparken Visby under Almedalsveckan 2024. På onsdagen 26 juni tar de värdskap för en av Kruttornet | Containerparken Visbys två scener med full fokus på textilbranschens utmaningar och Telge Återvinnings nya textilanläggning. Textil- och klädbranschen står idag för upp till 10 procent av utsläppen. Regeringen har därför tilldelat samtliga kommuner ansvar över att samla in och separera textilier från annat avfall för att förlänga textilens livscykel.

Telge Återvinnings bidrag för att förlänga textiliernas livslängd är en försorteringsanläggning för textilier.

- Vår nya försorteringsanläggning kommer att effektivisera textilhanteringen ytterligare. Idag skickas majoriteten av Sveriges insamlade textilavfall vidare till certifierade anläggningar i EU för återanvändning och återvinning. I vår anläggning försorteras flödet redan i Sverige och vi kan skicka önskat material direkt till svensk textilåtervinningsindustri och kvalitetssäkra övrig textil för återanvändning, säger Vesa Hiltula, vd på Telge Återvinning.

Dessutom erbjuds en kurerad lånegarderob, Fashion Loop, dit talare och andra som vill synas under veckan är välkomna för att låna sina kläder. Initiativtagare är Telge Återvinning samt Medveten Konsumtion, Backing The Future och Purpose PR & Kommunikation. Att låna plagg är kostnadsfritt och kunderna betalar genom att posta en bild med #FashionLoopAlmedalen och tagga butiken det kommer ifrån.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

Markplats: 552
Värdskap: Scen Söder | När: Tisdag 25/6 - Fredag 28/6

Länsförsäkringar tar plats på Kruttornet | Containerparken Visby under Almedalsveckan 2024.

- Under Almedalsveckan är Länsförsäkringar på jakt efter svaret på hur näringslivet, civilsamhället och myndigheter tillsammans kan lösa några av vår tids stora utmaningar och agera för att skapa ett tryggare samhälle– ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Och vi ser verkligen fram emot att under veckan bjuda in till spännande samtal och diskussioner, säger Lena Hedlund, kommunikationschef på Länsförsäkringar AB.

Bortsett från att Länsförsäkringars affär står för trygghet, engagerar sig LF i över 3 000 samarbeten och initiativ för att bidra till ett bättre och tryggare lokalsamhälle runt om i landet. Det kan handla om att ge barn och ungdomar en meningsfull fritid, stötta det lokala näringslivet eller öka tryggheten för barn i trafiken.

Länsförsäkringar tar värdskapet under hela Almedalsveckan 2024 (25/6-28/6) för en av arenans scener och närvarar med egen container.

- I Almedalen kommer vi visa att vi är en aktiv aktör i dessa sammanhang. Containerparken Visby erbjuder en naturlig mötesplats för oss, där vi har möjlighet att bjuda in till dialog med både beslutsfattare, kunder och samarbetspartners. Det är en arena och en satsning som genomsyras av hållbarhet, säger Lena Hedlund.

Länsförsäkringar är ett välkänt varumärke och består av 23 lokala fristående länsförsäkringsbolag som ägs av kunderna och erbjuder tjänster inom bank, pension, försäkring och fastighetsförmedling.

GOTLAND STÄLLER OM (ENERGICENTRUM GOTLAND)

Markplats: 558
Värdskap: Scen Norr | När: Torsdag 27/6

Gotland ställer om-kampanjen tar plats på Kruttornet | Containerparken Visby under Almedalsveckan 2024.

Gotland ställer om närvarar under hela veckan på arenan med en egen container och torsdagen 27 juni tar de värdskap för en av Kruttornet | Containerparken Visbys två scener.

Gotland arbetar målmedvetet mot ett förnybart energisystem 2040 och driver sedan två år energi- och klimatkampanjen ”Gotland ställer om”. Det är ett gemensamt initiativ från öns aktörer, privata och offentliga, med syfte att öka kunskap och engagemang i omställningsarbetet.

- Gotland arbetar målmedvetet med att nå ett förnybart energisystem fem år före de nationellt satta målen. Det engagerar hela samhället och berör frågor från framtida elinfrastruktur till det lokala engagemanget hos hushållen. Energicentrum Gotland är en del av Region Gotland och agerar som ett nav i den omställningen. Vår roll är att inspirera, sprida kunskap, skapa dialog, driva och inte minst se till att rätt aktörer kommer samman för att skapa resultat, säger Patrick Dahl, chef för Energicentrum Gotland.

- Vi kommer, tillsammans med andra aktörer, sätta samman ett spännande program vid Kruttornet som spänner över frågor som tillståndsprocesser, energidelning, flexibel energimarknad och mobilitet. Vi välkomnar också andra regioner in i programmet då frågorna berör alla som jobbar aktivt med energiomställningen, avslutar Patrick Dahl.

RETURPACK / PANTAMERA

Markplats: 550

Varje burk och flaska som pantas kan bli en ny burk eller flaska. Under 2023 pantades över 2,72 miljarder burkar och flaskor i Sverige. Det är ett nytt rekord i antal. Vi maxade även pantningsgraden, som landade på 88,5%. Sammantaget ger det en besparing av koldioxid på omkring 180 000 ton. Med den nya förpackningsförordningen ställs än högre krav på kommuner och verksamheter att förenkla och möjliggöra sortering även av pant. Ambitionen är att ytterligare öka insamlingen och minska nedskräpning.

- Vi finns på plats i Containerparken under hela Almedalsveckan för att svara på frågor om sortering och återvinning i allmänhet och pantning i synnerhet. Hur ser du till att ta ditt ansvar gällande sortering av avfall enligt den nya förordningen? Hur löser din verksamhet eller kommun, utmaningen att även sortera ut panten rätt? Vi kan hjälpa dig med den typen av frågor, berättar Lil Berger, projektledare för Returpacks Almedalssatsning.

Returpack/Pantamera närvarar med eget innehåll under hela veckan från sin container på arenan. Förutom nätverksmöjligheter och dialog kring återvinning och pantning finns här möjlighet att hämta pantkärl: kl 08:00-09:00, och lämna pant: kl 17:00-18:00.

- Vi uppmanar alla arrangörer av events under Almedalsveckan att komma förbi vår container under Almedalsveckan så hjälper vi till med pantkärl för insamling av pant under era arrangemang, hälsar Lil Berger vid Returpack/Pantamera.