Runt om i Europa har ”container parks” blivit en del av en levande stadsbild. Populära destinationer för såväl bofasta som besökare. Moderna mötesplatser som, med ett hållbart perspektiv och återvunnet material, samlar kulturell verksamhet, kaféer, restauranger, gårdsbutiker och försäljning.

Med utgångspunkt i denna trend - och med vetskapen om att det endast är tillsammans som vi skapar en hållbar framtid finns nu Containerparken, en lustfylld ingång till hållbarhetsfrågan som samlar människor och skapar förändringskraft.

Containerparken visar vägen för hållbar platsutveckling. Ett snabbt och effektivt sätt att skapa attraktionskraft isåväl existerande som kommande utvecklingsområden. Containerparken aktiverar området genom att attrahera idérika verksamheter, visionärer, cirkulära entreprenörer och besökare till platsen.

I Containerparken råder en schysst atmosfär som visar hur faktisk förändring kan ske och fungera. En tillfällig lösning med långsiktig hållbarhet. En välkomnande mötesplats för samskapande, innovation och kreativitet med lika villkor för alla; ingen entré, åldersgräns eller dolda avgifter. Bara glädje, folkfest och inspiration.