Endast tillsammans skapar vi en hållbar framtid. Energiomställning, stadsbyggnad, digitalisering, hälsa, välbefinnande, klimatomställning, demokrati och kultur är alla exempel på beståndsdelar i hållbarhetsfrågan. Containerparken är en lustfylld ingång till dessa frågor och kulturen i parken är ett verktyg för att samla människor och skapa förändringskraft

Platsers gravitation och dragningskraft uppstår ur den upplevelse besökaren får av platsen och den känsla som uppstår. En upplevelse som är personlig, genuin och inkluderande skapar behovet av att vara en del av det platsen erbjuder och något att identifiera sig med.

Genom Containerparken aktiveras ett område med trovärdighet och attraherar idérika verksamheter samt besökare till platsen. Containerparken har stor potential att vara områdets mest innovativa plats för visionärer och cirkulära entreprenörer. 

En mötesplats och destination där man kan äta, skapa, utforska, uppleva och umgås. Ett självklart besöksmål för såväl inresta som bofasta.

Med utgångspunkten om en faktisk mötesplats som visar på den viktiga omställningen för ett mer hållbart samhälle skapas förutsättningar för långvariga samarbeten och starka, varaktiga partnerskap.